Eğitim vizeleri genellikle Avrupa ülkelerine belli bir eğitim kurumunda yer alan öğrencilerin tamamen eğitim amaçlı olarak seyahat etmelerine imkan tanıyan vizelerdir. Erasmus olarak da bilinen bu eğitim vizeleri her ülkede farklı seçenekler ve düzenlemeler ile birlikte ülkeler arası aracı kurumlar sayesinde öğrencilerin farklı ülkelerde eğitim seviyelerine göre öğrenci sıfatıyla eğitim almasını sağlamaktadır. Öğrenci vizeleri bazen öğrencilerin kendi ülkelerinde ve eğitim gördükleri kurumlarda davet niteliğinde sağlanabilirken, bazen de dil eğitimi gibi farklı eğitim dallarında da öğrencinin kendi başvurusu ile de mümkün olabilmektedir. Her ülke farklı eğitim vizesi vermekte ve farklı düzenlemeler ile öğrencileri eğitim adı altında ülkelere girişe izin vermektedir. Bu nedenle, eğitim vizeleri de ülkeden ülkeye göre farklı türlere ayrılabilmektedir. Ülkelerde öğrencilerin öğrenci sıfatını taşıyabilmeleri ve bu sıfatla eğitim alabilmeleri için de eğitim vizesi gerekmektedir.

 

Kanada Öğrenci Vizesi ve Vize Şartları

 

Farklı alanlarda eğitim alacak olan öğrenci eğer 24 haftadan kısa bir süre için Kanada’da bulunacaksa, Temporary Resident Visa olarak bilinen ziyaretçi öğrenci vizesini alması Kanada’da öğrenci olarak bulunabilmesi için yeterli bir belge olacaktır. Fakat 6 ayı geçen sürelerde mutlaka esas öğrenci vizesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, ilk olarak 24 haftadan saha bir süre için eğitim programına başvuran öğrenci daha sonra farklı bir eğitim için programı uzatacak ise mutlaka Study Permit Visa olarak bilinin öğrenci vizesine başvuru yapmalıdır. Aksi halde, ilk olarak ziyaretçi öğrenci olarak yapılan başvurular daha sonra farklı eğitim programları kapsamında uzatılamaz. Ancak Study Permit Visa alınmış ise eğitim programına bağlı olarak süre uzatılabilir. Kanada hem eğitim açısından hem de kariyer sağlama açısından oldukça güvenilir bir ülkedir. Son zamanlarda Kanada ile Türkiye arasında yapılan eğitim programları da Kanada için eğitim vizelerini artırmıştır. Karşılıklı olarak düzenlenen tüm eğitim programları diğer ülkelere göre daha uygun fiyatlardadır. Bu nedenle de eğitim programlarına yoğun öğrenci talebi bulunmaktadır. Kanada her ne kadar eğitim konusunda belli esnekliklere sahip olsa da öğrenci olarak ülkeye giriş konusunda oldukça titiz bir programa sahiptir. Bu nedenle, yapılacak her başvuru ve vize işlemleri oldukça dikkatli şekilde araştırılmalıdır.

 

Kanada Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

 

Halen geçerli olan ve son 6 ay içerisinde de geçerli olacak pasaport ve varsa eski pasaportlar başvuru aşamasında mutlaka ibraz edilmelidir. Kimlik ile birlikte son halinizi gösteren biyometrik 2 adet fotoğraf başvuru dosyasında mutlaka bulunmalıdır. Kanada ülkesinde eğitim alınacak olan programla ilgili tüm detaylar, konaklama, program bilgisi ve bu program kapsamında eğitim kurumundan alınmış olan öğrenci kabul yazısı gerekmektedir. Ülke içerisinde masraflarınızın karşılandığını ya da kendi masraflarınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz gelir belgesinin yanı sıra kariyerinize etki edecek eğittim programı için yazılmış bir niyet mektubu da başvuru içerisinde yer almalıdır. Herhangi bir dil eğitimi alınmış ise dil eğitim seviyesini gösteren belgenin yanı sıra, tam vukuatlı nüfus örneği ve ikamet adresini, iletişim bilgilerini gösteren belgeler başvuru dosyanızda yer almalıdır. Mezun olan kişiler için diploma, öğrenci olan kişiler içinse mutlaka okuldan alınmış imzalı ve kaşeli İngilizce olarak yazılmış öğrenci belgesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra, evli olduklarını belirten evlilik cüzdanı da ilgili kurumlara ibraz edilmelidir. Tüm bu evraklar ile birlikte yapacağınız öğrenci vizesi başvuruları belli kapsam ve eğitim programı dahilinde değerlendirilmeye alınacaktır.

 

Amerika Öğrenci Vizesi ve Genel Şartlar

 

Amerika öğrenci vizesi diğer ülkelere göre en zor ve teferruatlı işlemlere sahip vizeler arasında yer almaktadır. Amerika öğrenci vizesi genel olarak F-1 vizesi olarak bilinmektedir. En fazla geçerliliğe sahip olan öğrenci vizeleri arasında yer alan F-1 vizesi, Amerika’da eğitim açısından full bir programa dahil olacak olan öğrencilerin alması gereken vizedir. Bu nedenle hem zor hem de oldukça kapsamlı vize şartlarına tabii tutulmuştur. Bu vize için başvuru yapacağınız birim Amerika Konsolosluğu Öğrenci İşleri birimidir. F-1 vizesi için yapılacak olan tüm öğrenci başvuruları okul başlangıç tarihine 4 ay kalmasından itibaren kabul edilebilmektedir. Bu süreden daha uzun bir dönemde okul başlayacak ise öğrenci vize başvuruları doğrudan reddedilmektedir. Bu nedenle, mutlaka ilgili program başlangıç tarihleri öğrenilerek gerekli başvuru işlemleri takip edilmelidir.

 

F-1 Öğrenci Vizesi Gerekliliği ve Süresi

 

Amerika’ya eğitim adı altında yapılacak olan tüm seyahatlerde mutlaka F-1 vizesi alınması gerekmektedir. Bu seyahatin amacı dil kursu, lise ya da yüksek lisans olabilir. Eğer, öğrenci sıfatı ile belli bir programa dahilseniz mutlaka bu vizeyi temin etmelisiniz. Bu vizeyi temin eden kişiler öğrenci sıfatı ile anıldıkları sürece Amerika’da yerleşik olarak kalabilmektedir. Bu hakkın yanı sıra F-1 vizesine sahip olan kişiler Amerika’da kalmaya devam etmek için belli programlar kapsamında eğitim gördüklerini de ispat etmekle yükümlüdürler. Amerika’ya seyahat eden tüm yolcuların pasaportlarında ülkeye giriş ve çıkış tarihleri yazmaktadır. Genel olarak öğrencilerde Duration Of Status çıkış tarihi kısmında yer almaktadır. Bu yazı, pasaportunuzda yer alıyorsanız eğitim gördüğünüz süre kapsamında herhangi bir vize uzatması yapmadan ülkede kalabileceğinizi göstermektedir. Fakat belli bir çıkış tarihi söz konusu ise bu tarihler arasında ülkesine dönen öğrenciler mutlaka Amerika’ya dönüş esnalarında tekrar öğrenci vizesine başvurmalıdır.

 

Amerika Öğrenci Vizesi Almak İçin Yapılması Gerekenler

 

Amerika’da belli bir programa dahil olarak eğitim görmenizin ilk kuralı bu eğitimi karşılayacak maddi varlık ve avantajlara sahip olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir. Özellikle öğrenci adına ve öğrenci ailesi adına nakit, nakde çevrilebilen varlıkların toplamı tüm eğitim masraflarını karşılar güçte olmalıdır. Finansal güce sahip kişiler Amerika’da eğitim vizesini kolaylıkla temin edebilmektedir. Fakat maddi anlamda yeterli güce sahip olmayan kişiler kısa süreli dil eğitim kurslarından faydalanmak istemektedir. Bu durum vize memurları için yabancı bir durum olmadığından ve ispatı oldukça kolay bir durum olduğunda böyle bir durum karşısında vize başvurusu doğrudan reddedilecektir. Vize memurlarını sadece eğitim amaçlı ülkeye giriş yapacağınıza dair inandırmanız gerekmektedir. Çünkü genel olarak kişilerin ülkeye eğitim amacı ile giriş yaparak, bu ülkeye yerleşecekleri konusunda oldukça titiz davranan vize memurları ilk başvurularda özellikle yeterli geliri olamayan kişilere daha şüpheci bir yaklaşımda bulunacaktır. Bu nedenle, vize başvurusu aşamasında özellikle Türkiye için belli bir üst düzey gelire sahip olmalısınız. Çünkü Amerika Türkiye’den gelecek işsizliği değil, döviz ve yatırımları kabul etmektedir.

 

Amerika Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

 

Mezun olanlardan diploma, öğrenci olanlardan eğitim kurumundan alınmış imzalı ve kaşeli İngilizce öğrenci yazısı istenmektedir. Öğrenci olarak alınmış tüm dil eğitimlerini ve kursları gösteren belgelerin yanı sıra öğrencinin not çizelgesi de başvuru esnasında talep edilmektedir. Aile çalışanlarının maaş bordroları ve aile gelirini gösteren tüm belgeler, banka yazıları, tapular noterden alınmış varlık yazıları da başvuru esnasında vize görevlilerine ibraz edilmelidir. Ayrıca, vize işlemlerini hızlandıracağını düşündüğünüz tüm finansal belgeler başvuru dosyasına eklenmelidir. Öncelikli olarak finansal konularda gerekli evrakları tamamlamalısınız. Bunların yanı sıra evli olduğunuzu gösteren belgeler ve vukuatlı nüfus kayıt örneği de ibraz edilmelidir.