Norveç Vizesi

Randevu işlemleri için Norveç vizesi konsolosluğuna şahsen başvuruda bulunmak gerekir. Kesinlikle telefon randevusu veya mesai saatleri dışındaki randevuları konsolosluk birimi kabul etmemektedir. Bütün bu işlemler için konsolosluk tarafından bildirilen çalışma saatleri arasında randevu alınmaktadır. Norveç büyükelçiliği tarafından kısa sürede onaylanması istenen süreç için kişinin 15 gün öncesinden randevu işlemlerini takip etmesi önerilmektedir.

Vize Türleri

Norveç yurt dışına seyahat edilen ülkelerin başında gelmesi adına seyahat işlemlerinde izlenecek usul ve esaslar son derece önem taşır. Özellikle gereken evrak ve belgelerin zamanında teslimatının yapılması vize işlemlerinin hiçbir şekilde sorun oluşturmadan yerine getirilmesi adına son derece önemlidir. Bunun yanında gerekli evraklar da seyahat yapılacak olan ülkenin seyahat özelliğine bağlı olarak değişeceği için kişinin Norveç vize işlemleri yaparken bunu açık bir şekilde randevu sürecinde beyan etmesi gerekmektedir. Norveç vizesi nasıl alınır sorusuna yönelik olarak şunlar belirtilebilir:

(Çalışanlar için gerekli evraklar)

-SGK hizmet döküm belgesi

-İş yerine ait antetli kağıda başvuru dilekçesi ve seyahat niteliği

-Vergi levhası kopyası ve ticaret sicilinin örneği

-Son 3 aylık banka hesap hareketleri

* Kimlik, fotokopi ve seyahat sağlık sigortası

(Emekliler için gerekli evraklar)

-Emeklilik belgesi

-Son 3 aylık maaş bordrosu

-Üzerine resmi olarak kayıtlı mal varlıkları.

TİCARİ VİZE

Norveç ticari açıdan oldukça potansiyel bir AB üyesi ülkelerdendir. Böyle olması ülkenin başka ülkelerden sürekli göç almasına yol açmaktadır. Ülkemiz de sıklıkla göç veren ülkelerden biri olarak Norveç başkonsolosluğu istanbul aracılığıyla ülkeye gitmek adına işlemler yürütmektedir. Yürütmekte olduğu tüm bu işlemler sonrasında da ticari vize faaliyetlerinde bulunmasının önünde duracak hiçbir unsurun olmaması sağlanarak kişinin dilediği ticari etkinlikte bulunabilmesine ruhsat vermektedir. Ülkede kişinin serbest bir biçimde ticaret yapabilmesi maksadıyla ticaret vizesi almak için şu belgeleri hazırlaması gerekir:

-Çalıştığı şirkete ait antetli kağıda başvuru dilekçesi ve seyahatinin niteliği
-Şirketin imza sirküleri ve vergi levhası kopyası, ticaret sicili gazetesi
-Kendisine ait son 3 aylık SGK hizmet dökümü şirket sahibi ise son 3 aya ait Bağkur hizmet dökümü
-Son 3 aya ait banka hesap geçmişi ve pasaport
-30.000 Euro teminat tutarında seyahat sağlık sigortası ile son 6 aya ait fotoğraflar ile şahsen başvuruda bulunmasının ardından ivedilikle bütün işlemleri gerçekleştirilmek üzere işleme konulacaktır. Böylelikle kişinin ticari vize için ülkede ticari faaliyette bulunmasının önünde hiçbir
engel kalmayacaktır.

VFS GLOBAL

Norveç, Schengen ülkelerinden birisidir. Vize işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından Norveç vize danışmanlığı görevini yürütmektedir. Sürdürdüğü başlıca faaliyet alanlarından olması yönüyle sunduğu hizmetleri sürekli olarak geliştiren ve ilerleten danışmanlık şirketi, sahip olduğu özellikler açısından önemi büyük bir çalışma içerisinde yerini almaktadır. Aynı zamanda Norveç konsolosluğu vize çalışmaları kapsamında da sunmaya devam ettiği bütün unsurları yakından takip ederek tüm gelişmeleri yakından kayıt altında tutmaktadır. İşte bu nedenle de vize işlemlerinin yürütülmesi, seyahat güvencesinin korunması, ülkeye giriş çıkışların kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi adına global anlamda hizmet sağlayan VFS işlevsel ve bir viraj rolündedir. Bu nedenle tüm işlemlerini daima dikkatli, daima teyakkuzda olarak gerçekleştirerek bütün belgelerin eksiksiz bir biçimde temin edilmesini sağlamaktadır.

AİLE & ARKADAŞ VİZESİ

Vize işlemlerinde sıklıkla tercih edilen bir işlem olarak aile ve arkadaşlıklardan kaynaklanan vize işlemleri en başta gelir. Norveç konsolosluğu tarafından aileler ve arkadaşlar açısından vize işlemlerinin tamamlanması nedeniyle süreklilik göstermekte olan vize çalışmaları ailelerin birbiriyle buluşup görüşmesi, her şeyden önce haberleşme hürriyetinin bir gereğidir. Bu nedenle de kişilerin aileleriyle veya arkadaşlarıyla bir araya gelmesini temin eden konsolosluk olacaktır. Tüm evrakların eksiksiz olarak yerine getirilmesi ile aile ve arkadaş vizesi onanır. Bunun önünde duracak hiçbir engel bulunmamaktadır. Başlıca temel işlemlerden biri olarak dikkat çeken nitelikleriyle aile ve arkadaşlara yönelik vize işlemleri için şu belgeler istenir:

-Yurt dışında bulunan aileden/arkadaştan davetiye mektubu
-Yurt dışında bulunan ailenin/arkadaşın oturma izni belgesi
-Kişinin/kişilerin yurt dışında kalacakları açık adres
-Son 3 aylık hesap hareketlerini gösterir belge.

ERASMUS VİZESİ

Eğitim amaçlı olarak Norveç de donanımlı bir ülkedir. Hal böyle olunca da söz konusu ülkeye yapılacak vize işlemlerinde birtakım belgelerin temin edilmesi gereklidir. İşte bu gerekli olan belgelerin gerçekleştirilmesi maksadıyla birtakım unsurların oluşturulması gerekir. Örnek vermek gerekirse Norveç vizesi gerekli evraklar açısından Erasmus programında da bu vizeler için belgeler istenir. Erasmus, ülkeler arasında eğitim faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulan köprü niteliğindeki uluslararası bir eğitim organizasyonu olarak karşımıza çıkar. Bu organizasyonda kişilerin eğitim ve öğrenim görme hürriyetlerinin bir gereği olarak başka bir ülkede de eğitimine devam etmesi mümkün olagelmektedir. Gerekli evraklar ise şunlardır:

-Öğrenci belgesi
-Norveç üniversitelerinden davetiye mektubu
-Öğrencinin kalacak yerine dair ikametgah adresi
-Uçuş belgesi ve pasaport evraklarda bulunması gereken belgelerin başlıcalarını oluşturmaktadır.
Bunları başarıyla tamamlayan öğrencinin Erasmus programı dahilinde özgürce yurt dışında öğrenim görmesi son derece mümkün olacaktır.

KÜLTÜREL VİZE

Kültür turizmi tatil planları arasında en fazla tercih edilen etkinliklerin başında gelir. Kültür turizmi gerçekleştiren kişiler hem yeni yerler görmüş olmanın verdiği mutlulukla hem de görmek istedikleri yerlerde olmanın verdiği hazla daha mutlu ve huzurlu olmaktadırlar. Zaten sanatsal olarak da ruhun arındırılması sanat, kültür gibi ruhu okşayan değerlere sarılmakla olur. Kültürel vize işlemlerini Norveç ülkesinin öne çıkan arkeolojik, tarihsel, kültürel yönlerini tanımak amacıyla gerçekleştirmek için birtakım gerekli evrakların belirlenmesi durumunda hiçbir sorun kalmaksızın Norveç vizesi ücreti mümkün hale gelir. İşte bu özellikler bazında da değerlendirilen başlıca temel kültürel vize işlemleri bütün boyutlarıyla kişilerin kültürel anlamda daha da donanımlı hale gelerek kültür zenginliğiyle ülkelerine dönüş yapması mümkün olmaktadır. Ayrıca kültürel seyahatler ülkeler arasındaki dostluk, uluslararası işbirliği sürecini pekiştirmesi adına da son derece önemlidir. Kültürel vize işlemlerinde kişilerden talep edilen başlıca belgeler arasında şunlar gelir:

-Kişi veya kişilerin son üç aya ait hesap hareketleri
-Kişi veya kişilerin çalıştıkları şirketin vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi
-Eğer kültürel etkinliği bir organizasyon şirketi düzenliyorsa bu kurum bilgileri
-Kişilerin veya kişinin Norveç’te kalacakları ikametgah adresleri ile
-Genel evrak bölümündeki belgeler tamamlandıktan sonra kültürel vize işlemleri de başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir.

TRANSİT VİZE

Norveç ülkesine transit vize işlemleri için de özellikle tır şoförleri tarafından giriş yapıldığı olmaktadır. Bunun için de birtakım Norveç başkonsolosluğu seyahat niteliğini beyan eden dilekçe düzenlenerek ardından çalışılan vergi levhası kopyası, ticaret sicili gazetesi, imza sirküleri gibi belgeler düzenlenmesinin ardından ülkeye transit vize yapılmasında hiçbir sorunla karşılaşılmaksızın giriş sağlanabilmektedir. Bu da vize işlemlerinin tamamlanması adına işlemlerde eksiklik bulunmamasını ifade eder. İşlemlerde herhangi bir eksiklik meydana geldiğinde ise vize işlemleri askıya alınmış olur. Bunun için kesinlikle evrakların tam ve eksiksiz bir biçimde tamamlanarak, doldurularak konsolosluğa bildirilmesi gerekir. Böylelikle kişilerin hiçbir sorunla karşı karşıya kalmadan güvenle transit vize işlemlerini tamamlamış olması sona ermiş olur.