Macaristan Vizesi

Macaristan Schengen anlaşması dahilindeki üyelerden birisi olması yönüyle ortaya koyduğu tüm vize işlemlerinde bu kurallara bağlı olarak hareket etmektedir. Bu kurallara bağlılık göstererek hareket etmesinin yanı sıra gerekli evrakları da yine AB standartlarında düzenlenerek Macaristan vize işlemleri bölümünde yer alan gerekli evraklar kısmında bulunmaktadır.

Macaristan’a yapılacak vize işlemleri vizenin türüne bağlı olarak değişiklik sergiler. Örneğin uzun süreli veya kısa süreli vize işlemlerinde ve seyahat niteliğinin farklı olarak düzenlendiği işlemlerde çeşitli örnekler kendisini göstererek evrakların seyrini değiştirmektedir. Macaristan vizesi nasıl alınır önce gerekli evraklar nelerdir, bunun üzerinde durmak gerekir:

Vize Türleri

Kısa süreli seyahatlerden birisini oluşturması amacıyla kültürel, sanatsal ve turistik faaliyetler kısa süreli Macaristan seyahatidir. Burada gerekli evraklar arasında on yılı geçmeyen pasaport, kimlik, seyahat sağlık sigortası, Macaristan’daki kültür merkezinin davetiye mektubu, seyahat eden kişinin son 3 aylık banka hesap hareketleri ile uçak rezervasyonlarından oluşur.

Bu işlemler için istenen evraklar kişinin çalıştığı yerin antetli kağıdına yazılı başvuru dilekçesi, son 6 aya ait fotoğraf, ticarette bulunacağı işin cinsi, iş yerinin vergi levhası fotokopisi ve ticaret sicilinin tescilini gösteren belge ile ana evraklar tamamlanarak gerekli evraklar tamamlanmış kabul edilmektedir.

RANDEVU

Macaristan’a yapılacak vize işlemlerinde gerekli evrakların temin edilmesinden sonra bir randevu sistemi yer alır. Bu randevu sistemi sayesinde kişinin Macaristan vizesi alırken işlemlerinin kısa bir sürede gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu bakımdan söz konusu işlemlerin hızlı bir biçimde yürütülmesi gerekir. Randevu işlemlerine tamamlanması adına kişinin eksiksiz olarak belgelerini temin etmesi ve ilgili konsolosluğa giderek şahsen başvuruda bulunması gerekli olmaktadır. Macaristan büyükelçiliği kapsamı açısından önde gelen bir durumu yaratması nedeniyle randevu işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa bir süre zarfında yeniden dönüş sağlanacaktır.

KONSOLOSLUK VE İDATA

Macaristan vize işlemlerinde önde gelen işlemler Macaristan konsolosluğunca yürütülmektedir. Bu işlemler başlıca vize işlemlerinin kısa bir sürede gerçekleştirilmesi amacıyla son derece önem taşır. Yine Macaristan başkonsolosluğu istanbul vizesinin temin edilmesi amacıyla konsolosluk binasının gerekli gördüğü belgeleri vakti dolmadan temin etmek en önemli unsurlardan birisini oluşturmaktadır. Bütün bu unsurlar göz önünde tutularak Macaristan ülkesine yapılacak vize işlemlerinde Macaristan vize konusundaki bütün engeller ortadan kalkarak kişinin kısa bir sürede seyahat etmesi sağlanır.

Konsolosluk bütün vize işlemlerini İdata vize danışmanlığı üzerinden yürütmektedir. İdata vize danışmanlıklarında global bir hizmet sağlayan unsur olması bakımından oldukça öncelikli bir vize firmasıdır. Özellikle AB ülkelerinin vize uygulamalarındaki tutumlarını yakın takibe alan yönleriyle konsolosluk işlemlerinin süratle yürütülmesinde son derece titiz çalışmalar içerisine girmektedir.

AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ

Aile birleşimlerine yönelik olarak yürütülen bütün vize işlemlerinden bir diğeri olarak aile birleşim vizesi adıyla bilinen vize uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde kişilerin aile birleşimlerine yönelik olarak Macaristan konsolosluğu vize departmanının istediği evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak aile birleşimi vizesi işlemleri tamamlanır. Aile birleşimi vizesinde istenen belgeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

-Bireyin/bireylerin Macaristan’da bulunan ailesine ait oturma izni belgesi
-Bireyin/bireylerin Macaristan’da bulunan ailesi tarafından gönderilen davetiye mektubu
-Bireyin son 3 ayına ait hesap hareketleri, hizmet döküm belgesi
-İkametgah adresi, uçak gidiş dönüş bilgileri ile
-Ana evraklarda yer alan pasaport, seyahat sağlık sigortası gibi temel belgeler Macaristan konsolosluğu için temin edilmesi gerekli belgeler olarak gerçekleşmektedir.

UZUN SÜRELİ VİZE

Macaristan ülkesine seyahat etmek için kısa süreli (C) tipi vize işlemlerinin yanında bir de uzun süreli seyahat işlemleri bulunmaktadır. Bu işlemler genellikle bilimsel araştırma, ticaret yapma ve yerleşmek gibi amaçlarla gerçekleştirilen başlıca vize işlemleri olarak bilinir. Bu işlemlerin de kısa bir sürede tamamlanması her şeyden önce gelmektedir. Macaristan vizesi gerekli evraklar bölümünde düzenlenen bu uzun süreli vize işlemlerine yönelik olarak yürütülen işlemler sayesinde kişinin ticaret hürriyeti, bilimsel araştırmalara katılma hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetlerini istediği yerde kullanabilmesi mümkün olabilir. Bu da Macaristan vizesi ücreti bakımından hiçbir ek masraflar çıkarılmadan kısa bir resmi işlemlerin ardından tamamlanmasını mümkün kılan gelişmelerdendir. Gerekli evraklar şunlar olarak belirlenmiştir:

-2017 yılı itibariyle uzun süreli seyahat işlemlerinde bulunacak kişilerden;

a) Seyahat etme niteliğini beyan eden başvuru formu,
b) İş yerine ait antetli kağıda düzenlenmiş başvuru dilekçesi
c) Vergi levhasının kopyası ve ticaret sicil gazetesinin bir örneği
ç) Pasaportunun aslı ya da fotokopisi, son 6 aya ait 2 adet fotoğraf örneği
d) 30 bin teminatında seyahat sağlık sigortası tamamlanarak gerekli evrakların tamamlanması gerçekleştirilmiş demektir.

VFS Global, bütün vize işlemlerinin hem hızlı hem de hızlı bir şekilde yürütülmesi esasıyla hizmet sağlayan vize danışmanlık servisidir. İDATA nasıl ki İtalya ve Almanya vize işlemlerini yürüten hızlı bir vize servisiyse VFS de diğer konsolosluk birimleriyle koordineli olarak hizmet veren bir vize danışmanlığı olarak dikkat çekmektedir. Bütün bu özellikleri de küresel çapta hizmet vermesini sağlamaktadır. Verdiği bütün bu hizmetleri arasında sıklıkla yer alan ülkeler arasındaki uygulamadan doğan sorunları tolere etmek, vize işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda ülkeler arasındaki ayrılıkları gidermek olarak görevleri bulunmaktadır. Bütün bu görevlerini yüksek hızlı bir çalışma prensibine dayanan profesyonellik özelliğiyle yürüterek daima hizmet odaklı çalışma ilkesiyle hareket eden bir vize danışmanlığı servisini oluşturmaktadır.

EĞİTİM & ERASMUS VİZESİ

Dünya genelinde eğitimin köklü bir revizyona ihtiyacını olduğunu, demokrasiye acilen geçilmesi gerektiğini belirten ilk insan Erasmus olduğundan dolayı uluslararası düzeydeki yüksekokullar arasında Erasmus programı adında eğitim ve öğretimde ülkeler bazında değişim programı düzenlenir. Bu programa her yıl binlerce öğrenci dahil olur ve ülkelerinin dışında yeni bir üniversite ortamında eğitim görerek bilgisini, görgüsünü geliştirerek yeniden ülkesine donanımlı bir şekilde dönmüş olur. Bu nedenle Erasmus programına dahil olmak oldukça önem taşır. Erasmus programı dahilinde Macaristan başkonsolosluğu müracaatı gerçekleştirilerek yapılacak bütün işlemlerin akabinde bütün eğitim & öğretim fırsatlarının gerçekleştirilmesine olanak tanınarak başlıca temel unsurlarla gerekli evrakların tamamlanmasının ardından hemen söz konusu işlemler tamamlanmış olunur.

Eğitim amaçlı yapılacak vize işlemleri kısa seyahat grubuna dahildir. Bunun için bu seyahat sürecinde öğrencinin belirtmesi gereken birtakım evraklar vardır. Bunlar şu şekildedir:

1. Yurt dışında (Macaristan’da) öğrenim göreceği üniversiteden davetiye mektubu
2. Otel, pansiyon gibi konaklama yerine ait tam ve eksiksiz bilgi
3. Uçak gidiş ve dönüş rezervasyonlarını gösteren belge
4. Son on yılı aşmamış olan pasaportun aslı veya fotokopisi
5. Seyahat sağlık sigortası ile iki adet fotoğraf (6 ayı geçmemiş olacak).
6. Konsolosluktan temin edilecek başvuru formu belgelerinin doldurulmasının ardından Erasmus programı dahilinde kişinin yurt dışı vize işlemlerinin tamamlanması tamamen mümkün hale gelmektedir.

Böylelikle söz konusu süreçte öğrencinin bütün bilgi ve birikimlerini kullanarak bunları birleştirebileceği, kültürel anlamda kendisini donanımlı hale getirerek her yönden gelişim kaydedebileceği bir zeminin yaratılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olur.