cek-cumhuriyeti-vizesi

Çek Cumhuriyeti Vizesi

Çek Cumhuriyeti’ne yapılacak değişik amaçlı seyahatler için AB protokolleri gereğince ve Schengen Antlaşması gereğince AB üyesi olmayan ülkelerden birtakım evraklarla ilgili konsolosluktan randevu alınarak Çek Cumhuriyeti’ne ulaşmak mümkündür. Çek Cumhuriyeti vize işlemleri için öncelikle randevu alınması gerekir. Randevu alarak çek cumhuriyeti vize işlemleri için sisteme kayıt yaptırılır. Randevu, 0 850 304 84 92 numaralı irtibat hattı aranarak sisteme kişinin kayıt yaptırmasıyla başlamaktadır. Bu kayıt işleminin tamamlanmasının ardından Çek Cumhuriyeti’ne gidebilmek adına konsolosluk tarafından istenecek birtakım gerekli evraklar vardır. Bu evraklar temin edilerek vize işlemlerinin tamamlanma süreci oluşturularak mülakata davet edilirsiniz.

Vize Türleri

Çek Cumhuriyeti’ne yapılacak uçuşun belirli bir nedeni olmalıdır. Sözü edilen seyahatin amacı çek cumhuriyeti vizesi işlemlerinin diğer yönlerden ele alınması bakımından ve vize işlemlerinin onaylanması adına oldukça önem taşıyan konuların arasında yer almaktadır. İşte bu nedenle söz konusu işleme yönelik olarak Erasmus Vizesi programı dahilindeki Çek Cumhuriyeti sınırları içerisindeki eğitim kurumunun yetkili kişilerinin ad, soyad ve imzalarını içeren bir belgenin konsoloslukta ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yine bir diğer seyahat türü olarak 14 gün ile 90 gün aralığındaki kısa süreli vize işlemi arasında kültürel ve sanatsal vize gelmektedir. Bu konuda da organizasyonu tertip eden ilgili turizm şirketinin bilgileri, ad, soyad ve unvanlarını gösterir birer belge ile ibraz edilmek durumundadır. Bu durum çek cumhuriyeti büyükelçiliği tarafından görevlendirilen yetkili organla da tamamen anlaşma halinde örtüşmelidir, böylece kültürel ve sanatsal amaçlı ülkeye giriş aşamasında da hiçbir şekilde sorunlar yaşanmaksızın vize işleminin onaylanması işlemine geçilebilmektedir. Kültürel ve sanatsal vize işlemlerine yakınlık gösteren turistik vize işlemleri ise birtakım belgeleri de kişilerden talep etmektedir. Söz konusu kültürel ve sanatsal vize kurum tarafından gerçekleştirildiğinden bu belgeler sadece kurumlardan istenmektedir.

Birey, Çek Cumhuriyeti’ni tanımak, kültür turizmini gerçekleştirmek amacıyla da elbette C tipi bir kısa süreli vize gerçekleştirebilir. Bu durumda kişiden şu belgeler talep edilir.

-Kişinin maaşını gösterir belge ve bununla birlikte ek geliri varsa gösterir hesap cüzdanı, kira geliri vs)

-Yine kişinin meslek durumlarını gösterir birer belge başlıca istenen ve ibraz edilmesi zorunlu kılınan çek cumhuriyeti başkonsolosluğu istanbul işlemlerinin başında gelmektedir. Burada da görüldüğü gibi bu organizasyonu bireyin kendisi gerçekleştirmiş olduğundan dolayı bireyden kültürel ve sanatsal organizasyonlardan istenen belgelerden tamamen farklı bir takım belgeler talep edilir.

Turistik, kültürel ve sanatsal amaçlı vize işlemleri alınabileceği gibi ticaret yapmak için de çek cumhuriyeti vize talebinde bulunulması mümkündür. Bunun için kişiye konsolosluk tarafından bir ticari davetiye ulaştırılmaktadır. Ticari davetiye ulaşmasının ardından gerekli evraklar hazırlandıktan sonra mülakata davet edilerek kişi ticari faaliyetleri için Çek Cumhuriyeti sınırları içerisine girmeye hak kazanmış olur. Bu da neticede bireyin başlıca ortaya çıkan unsurlarından birisini oluşturması nedeniyle süreklilik gösteren bir işlemi meydana getirmektedir.

Ticari amaçlı vize işlemleri için hem uzun süreli hem de kısa süreli vize talebinde de bulunmak mümkün olmaktadır. Genellikle uzun süreli olarak başvurular yoğunlaşmaktadır. Ticari amaçlı yapılacak vize işlemlerinin bir diğer özelliği ülkeye döviz sağlayacağından ekonomik bir katkı olarak önem taşır.

Çek Cumhuriyeti tarafından sağlanan bir başka vize işlemi de aileler arasında görüşmelerin gerçekleştirilmesine dayanan vize işlemi olarak karşımıza çıkar. Bu süre 90 günü geçmemelidir. Çek cumhuriyeti konsolosluğu vize işlemlerinde bu konuyu da ayrı bir vize işlemi olarak değerlendirerek bunu diğer seyahatlerden ayrı bir alanda tutmuştur. Aile vize işlemleri için gerekli ilk evrakların temin edilmesinden başka ekstra bir evrak hazırlanmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Kısa bir sürenin ardından kişinin ailesiyle görüşebilmesinin sağlanması adına tüm işlemler ivedilikle yürütülerek bu konu hassasiyetle ele alınan konular arasında yerini korumaya devam etmektedir.

Gerekli Evraklar

Çek Cumhuriyeti’ne yapılacak bir vize işleminde çek cumhuriyeti vizesi nasıl alınır sorusu ilk akla gelmektedir. Öncelikle randevu alınır. Randevu alındıktan sonra birtakım gereken evrakların tamamlanmasından sonra seyahat amacının niteliğine değinilmelidir. Çek Cumhuriyeti için gerekli evraklar şu şekildedir:

a) Pasaport: Pasaport belgesi en az 3 ay geçerliliğini korumalı ve 10 yıldan daha eski olmamalıdır. Bununla birlikte daha önceden vize işlemleri yapılmış başka ülkeler varsa bunlar fotokopili olarak bulundurulmalıdır.

b) Başvuru formu: İlgili konsoloslukça verilecek başvuru formunun tam ve eksiksiz doldurulması da yine bir diğer gerekli evraklardandır.

c) Biometrik fotoğraf: 6 aydan daha eski olmamak koşuluyla kişinin yüz hatlarını betimleyen vesikalık 1 adet fotoğraf bulundurulmalıdır.

ç) Seyahat sağlık sigortası: Bütün AB mutabakatlarına bağlı ülkelerde geçerli olan, ıslak imzalı seyahat sağlık sigortası bulundurulmalıdır.

ÇEK CUMHURİYETİ KONSOLOSLUĞU

Çek Cumhuriyeti konsolosluğu tarafından yukarıda yer verilen bütün vize işlemleri için ayrı ayrı seyahat programları oluşturularak böylelikle kişilerin amaçlarına göre ülkeye giriş yapmaları sağlanmıştır. Bu sağlanan amaç doğrultusunda da kişilerin işlemlerini hem süratli bir şekilde yerine getirmesi sağlanmakta hem de yapılan randevuların öncelik sırasına göre hızlandırılması amaç edinilmektedir. İşte bütün bu özellikler düşünülerek oluşturulan belli başlı işlemler sonucunda da gerekli olan belli başlı konularla seyahat organizasyonları da çek cumhuriyeti konsolosluğu tarafından tertip edilmektedir. Nitekim bu organizasyonlardan birisi olması bakımından uçuş organizasyonları gelmektedir. Uçuş organizasyonları da gidiş ve dönüş saatlerini gösterir uçak bileti ile tamamlanmaktadır.

ÇEK CUMHURİYETİ VİZE İŞLEMLERİ

Çek Cumhuriyeti için yapılacak vize işlemleri yer verildiği üzere belli başlı alt kategorilerden ibaret olup çek cumhuriyeti vizesi gerekli evraklar tamamlanmasının ardından oluşturulmaktadır. Randevu işleminin sonrasında gerekli evrakların tamamlanması süreci gelir. Bu sürecin de tamamlanmasından sonra kişi konsolosluk yetkililerince bir mülakata tabi tutulmaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda sözü edilen çek cumhuriyeti vizesi adına hiçbir engel kalmamaktadır. Bu durum dikkate alındığında da kısa bir süreci ifade eden başlıca vize taleplerinin yerine getirilmesinin ardından kişilerin diledikleri şekilde diledikleri seyahat amacıyla Çek Cumhuriyeti’nde bulunmaları mümkün olmaktadır. Bu süreçte Türkiye’deki başkonsolosluk makamının da son derece etkili bir vizyonu bulunmaktadır.

Çek cumhuriyeti vizesi ücreti bakımından son derece öne çıkmaya devam eden bir diğer konuyu oluşturmaktadır. İDATA tarafından da yürütülen kapsamlı iş birliği içerisindeki çalışmalar vize işlemlerinin daima ilerlemeli olarak yürütülmesi adına ülkeler arasındaki resmi temasları da artırmada son derece önemli bir rol üstlenir. Bu rol kapsamı da sürekli olarak genişleyen bir hal alarak çek cumhuriyeti başkonsolosluğu tarafından da olumlu karşılanmaktadır. Özet itibariyle; Çek Cumhuriyeti için yapılacak vize işlemlerinde 2017 yılı itibariyle yukarıda yer alan bilgi ve belgeler elde edilerek randevu alınmalı ve ardından da vize işlemleri için gerekli evrakların tam ve eksiksiz olarak doldurulmasının ardında vize işlemleri tamamen gerçekleştirilmiş olunur.

Bu işlemler Çek Cumhuriyeti tarafından AB üyesi olmayan ülkelere uygulanan standart vize yöntemi olarak tüm AB üye dışı ülkelere uygulanan belli başlı prosedürleri ifade etmektedir.